Stawki podatku od środków transportowych

Dodano: 1 stycznia 2021

Stawki podatku od środków transportowych

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć tych podanych w tabeli.

Podatek od środków transportowych

Samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

880,77 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.469,31 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.763,16 zł

równej lub wyższej niż 12 ton

3.364,56 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

2.056,99 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

do 36 ton włącznie

2.600,58 zł

powyżej 36 ton

3.364,56 zł

Przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.763,16 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

do 36 ton włącznie

2.056,99 zł

powyżej 36 ton

2.600,58 zł

Autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

mniejszej niż 22 miejsca

2.081,96 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsca

2.632,17 zł

 

Podstawa prawna: