Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług spedycyjnych na zasadach Incoterms 2010 DAT, DAP, DDP

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

Dodano: 2 grudnia 2020
VAT od spedycji

Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług spedycyjnych na zasadach Incoterms 2010 DAT, DAP, DDP

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji dyrektor KIS analizował problematykę momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług spedycyjnych w związku z eksportem towarów. Czynności spedytora obejmowały m.in. dowóz kontenera i złożenie go w terminalu w porcie, dokonanie odprawy celnej ładunku, zorganizowanie transportu morskiego.

Podatnik przekonywał, że zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje po dostarczeniu towaru do portu wyładunku (DAT) lub po dostarczeniu towaru do odbiorcy w kraju odbiorcy (DAP), lub dopiero po dokonaniu odprawy u odbiorcy towaru w kraju przeznaczenia (DDP), jednak w tych przypadkach musi nastąpić skompletowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez zleceniodawcę i o rozsądny czas na jej skompletowanie powinien zostać skorygowany moment powstania obowiązku podatkowego.

Dyrektor KIS zgodził się z powyższymi zapatrywaniami, wskazując, że:

  • przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem,
  • spedycja to obsługa przesyłki w najszerszym tego słowa rozumieniu – zarówno w zakresie jej nadania, jak i odbioru, a także w związku z jej przewiezieniem, jest to zatem działalność usługowa, której istota polega na zorganizowaniu przesyłania i przewożenia rzeczy,
  • za datę wykonania usługi należy uznać dzień, w którym zostanie wykonana ostatnia czynność składająca się na usługę spedycyjną,
  • ostatnią czynnością składająca się na usługę spedycji jest skompletowanie dokumentacji związanej z wykonaną usługą i przekazanie jej do zleceniodawcy, a więc za datę wykonania usługi spedycji oraz powstania obowiązku podatkowego w tym konkretnym przypadku należy przyjąć datę skompletowania dokumentacji związanej z wykonaną usługą i przekazanie jej do zleceniodawcy.

Źródło:

  • interpretacja dyrektora KIS z 9 października 2020 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.530.2020.2.JSZ.
Podstawa prawna:
  • Art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w VAT

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

radca prawny specjalizujący się w VAT
Słowa kluczowe:
usługi spedycji
wiper-pixel