Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa

Dodano: 1 stycznia 2021

 

 

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

(w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy)

2.800 zł

Minimalna stawka godzinowa

(dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)

18,30 zł

 

Podstawa prawna:
  • art. 4, art. 6, art. 8a ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596).
wiper-pixel