awatar eksperta

Katarzyna Druczak

Doradca zawodowy, pedagog, trener, wicedyrektor w Zespole Szkół w Wałbrzychu, autorka publikacji i warsztatów doskonalących umiejętności doradcy. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
12 artykułów na stronie

Jak ująć w KPiR i VAT spływające faktury na zamknięty sklep spożywczy?

Jak ująć w KPiR i VAT spływające faktury na zamknięty sklep spożywczy? Pytanie: Klient prowadzi działalność gospodarczą w dwóch różnych punktach sprzedaży – sklepy spożywcze (osobne KPiR do każdego punktu). 30 czerwca 2019 r. nastąpiło zamknięcie jednego z tych punktów sprzedaży. Jako biuro rachunkowe stoimy przed dylematem, jak ująć w KPiR i VAT spływające faktury na zamknięty punkt wystawione z datą lipcową (są to zarówno faktury na zakupiony towar handlowy oraz faktury kosztowe, np. dostawa energii elektrycznej, zakup paliwa). Czy opisane faktury należy ująć w KPiR i rejestrze VAT zlikwidowanego punktu sprzedaży do rozliczonego ostatniego miesiąca, czyli czerwca 2019? Jakie daty powinny być odpowiednio w polach „data księgowania”, „data wystawienia dokumentu”, „data otrzymania dokumentu”? Nadmieniamy, iż faktury na zakup towaru handlowego wystawione z datą lipcową dotyczą towaru faktycznie sprzedanego i zarejestrowanego na kasie fiskalnej zlikwidowanego punktu (firma Ruch – zakup prasy. Firma Ruch wystawia faktury na podstawie zwrotu niesprzedanego towaru. Pomimo wcześniejszego poinformowania o likwidacji punktu, a także próśb telefonicznych, nie ma możliwości zmiany daty wystawienia faktury). W którym punkcie sprzedaży, KPiR i rejestrze VAT ująć te faktury i pod jakimi odpowiednio datami?
3 września 2019Czytaj więcej »

Aktualnie przeglądasz

Marzec 52 - Nr 52
biuro 52
wiper-pixel