Czy każda usługa transportowa będzie oznaczona kodem GTU_13

Autor: Katarzyna Sawicka

Dodano: 3 grudnia 2020
Upewnij się, czy zawsze usługa transportowa będzie oznaczona kodem GTU_13

Czy każda usługa transportowa będzie oznaczona kodem GTU_13

Na podstawie przepisów obowiązujących od 1 października w zakresie JPK_VAT, wybrane transakcje wymagają kodów GTU. Kody te dotyczą sprzedaży (podatku należnego), zarówno krajowej, jak i transgranicznej, natomiast nie dotyczą np. tzw. importu usług. Sporo kłopotów pojawia się odnoście stosowania GTU za usługi transportowe.

Problem: Czy faktura za usługi transportowe wystawiona na kontrahenta, np. z Niemiec, też będą musiały być zakwalifikowana do kodu GTU_13 ?

Rozwiązanie: Faktura dotycząca świadczenia usług transgranicznych (wystawiona przez Państwa faktura za usługę transportową) będzie musiała posiadać kod GTU_13, jeśli zostaną spełnione wymogi.

Od października weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.).

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej podlegają oznaczeniu GTU_13 w przypadku gdy są klasyfikowane w sekcji H PKWiU 2015 ex 49.4. Zatem nie każde świadczenie usługi transportowej podlega dodatkowym oznaczeniom. Wątpliwości w zakresie stosowania oznaczenia GTU_13 w nowym JPK wyjaśnia MF (pytanie 34 na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/).

Ministerstwo finansów wyjaśniło:

„Przez „ex” rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony – odpowiednio – w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zatem ze wszystkich usług mieszczących się w Sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.”

Jednocześnie w przypadku kodu GTU_13 istotne jest również, czy podatnik świadczy usługę transportu czy dostarcza towar wraz z usługą transportu, będącą elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce. W tym przypadku również pomocne okazują się wyjaśnienia MF (pytanie 23) – odpowiedź jest przecząca.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło:

„W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania”.

Podsumowując, fakt świadczenia na rzecz podmiotu spoza RP nie oznacza automatycznie, że transakcji nie należy wykazywać w JPK z dodatkowym kodem. Jednocześnie nie każda usługa transportowa będzie oznaczona kodem GTU_13.

 

  • §10 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.

 

Podstawa prawna:
Autor: Katarzyna Sawicka

Autor: Katarzyna Sawicka

doradca podatkowy 12681, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wieloletni praktyk, szkoleniowiec i wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie, specjalista w zakresie VAT, certyfikowany ekspert w zakresie cen transferowych