Dowiedz się, czy symbole GTU stosowane w nowym JPK_VAT dotyczą tylko sprzedaży

Autor: Katarzyna Sawicka

Dodano: 7 grudnia 2020
Czy symbole GTU stosowane w nowym JPK_VAT dotyczą tylko sprzedaży

Dodatkowe obowiązki związane z przygotowaniem JPK_VAT, czyli stosowanie odpowiednich oznaczeń  i kodów stanowią spore wyzwanie. Jeden z przedsiębiorców sprzedaje meble odbiorcom spoza unii. Czy w związku ze zmianami, które weszły od 1 października 2020 r. w JPK działalność ta podlega dodatkowym oznaczeniom GTU i  czy symbole GTU dotyczą tylko sprzedaży? Sprawdźmy wyjaśnienie eksperta.

Problem: Polska spółka z o.o. (czynny podatnik VAT sprzedaje meble odbiorcom spoza unii (eksport).  Czy w związku ze zmianami, które weszły od 1 października 2020 r. w JPK działalność ta podlega dodatkowym oznaczeniom GTU? Czy w takiej działalności nowy JPK powinien zawierać jakieś dodatkowe informacje? Czy symbole GTU dotyczą tylko sprzedaży? Czy w fakturach zakupu też wprowadzić jakieś dodatkowe oznaczenia?

Rozwiązanie: Kody GTU dotyczą wyłącznie sprzedaży. W zakresie podatku naliczonego należy wprowadzić dodatkowe oznaczenia „IMP”, „MPP”, „VAT_RR”, „WEW”, „MK”. Eksport towarów jest prezentowany w oddzielnej pozycji JPK natomiast transakcja sprzedaży mebli nie jest wymieniona wśród towarów wymagających dodatkowego kodu GTU.

Od października weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.) Zgodnie z paragrafem 10 ust. 3 rozporządzenia wybrane transakcje wymagają kodów GTU. Kody te jednak dotyczą sprzedaży (podatku należnego).

Jednocześnie w zakresie podatku naliczonego występuje obowiązek oznaczenia transakcji w nowym JPK w przypadku:

- importu towarów (IMP)

- obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

- transakcji z rolnikiem ryczałtowym (VAT_RR)

- dokumentowanej dowodem wewnętrznym (WEW)

- gdy wystawca faktury rozlicza się metodą kasową (MK).

Natomiast jeżeli chodzi o eksport towarów jest on prezentowany w poz. K22 i jeżeli transakcja dotyczy towarów lub usług wskazanych w kodach GTU, wówczas również należy ją dodatkowo oznaczyć właściwym kodem GTU. W mowa problemie jest mowa o sprzedaży mebli, a te towary nie zostały przez ustawodawcę wskazane w § 10 ust. 3 rozporządzenia, zatem sprzedaż taka nie podlega oznaczeniom GTU.

Autor: Katarzyna Sawicka

Autor: Katarzyna Sawicka

doradca podatkowy 12681, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wieloletni praktyk, szkoleniowiec i wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie, specjalista w zakresie VAT, certyfikowany ekspert w zakresie cen transferowych
wiper-pixel