Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego - wzór

Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego - wzór

Przekazanie pracownikowi służbowego telefonu komórkowego stanowi wyraz powierzenia mu mienia z obowiązek zwrotu. Pracodawca powinien w tej sytuacji zawrzeć z pracownikiem umowę, w której dokładnie określi zasady użytkowania powierzonego mienia.