Zobacz, czy usługi programistyczne należy rozliczać stosując split payment

Tomasz Burchard

Autor: Tomasz Burchard

Dodano: 2 lipca 2020
pisanie na klawiaturze

Zobacz, czy usługi programistyczne należy rozliczać stosując split payment

Problem: Co w przypadku gdy dokonaliśmy płatności za fakturę brutto w kwocie 23.124 zł brutto (dwie pozycje na fakturze, z czego jedna brutto 20.049 zł, a druga 3.075 zł). Obie pozycje dotyczą usług programistycznych. Niestety przy wprowadzaniu przelewu split payment w pozycji VAT została wpisana kwota tylko pozycji 1, a nie łącznie obu. Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje?

Rozwiązanie: Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, gdy:

  • będą dokonywać płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT oraz
  • kwota należności ogółem na fakturze będzie stanowić kwotę równą lub wyższą niż 15.000 zł.

W myśl art. 108a ust. 2 ustawy o VAT zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Usługi programistyczne nie podlegają obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, ponieważ nie znajdują się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Tym samym podatnik mógł zapłacić tylko część kwoty podatku na rachunek VAT. Podsumowując, niedokonanie zapłaty całości kwoty podatku VAT na rachunek VAT przy usługach programistycznych nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Podstawa prawna:
  • Art. 108a ust. 1a, art. 108a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Tomasz Burchard
Tomasz Burchard

Autor: Tomasz Burchard

doradca podatkowy
wiper-pixel