Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy - wzór

Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy - wzór

Pracodawca powierzając pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się powinien zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z tym powierzeniem. Pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałą w mieniu szkodę, jeśli nie zachował należytej pieczy nad powierzonym mu mieniem. Pobierz gotowy wzór umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy.