NR 36 LISTOPAD 2019 R.

Jak biuro rozliczy się z firmą niemającą przedstawicielstwa w Polsce?

Jak biuro rozliczy się z firmą niemającą przedstawicielstwa w Polsce? Biuro rachunkowe zwolnione od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ma świadczyć usługę na rzecz firmy zagranicznej ze Szwecji. Szwedzki przedsiębiorca nie posiada na terenie Polski siedziby ani oddziału firmy. Zatrudnia dwóch pracowników z Polski na umowę o pracę, którzy będą ją świadczyć tylko na terenie Polski (przedstawiciel handlowy). W umowie o pracę zapisano, że w imieniu pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych każdy z pracowników będzie opłacał samodzielnie, robiąc co miesiąc przelewy do ZUS-u i urzędu skarbowego, środki na ten cel będą wpływały na konto każdego pracownika z comiesięcznym wynagrodzeniem za pracę. Usługa wykonywana przez biuro rachunkowe będzie polegała na co miesięcznym sporządzaniu osobno dla każdego pracownika: 1. deklaracji DRA i wysłaniu do ZUS-u, 2. listy płac, 3. przygotowaniu przelewu do ZUS-u i urzędu skarbowego. Biuro rachunkowe co miesiąc będzie wystawiało dwie odrębne faktury dla szwedzkiego przedsiębiorcy za sporządzenie ww. dokumentów za dwóch pracowników, faktury będą wystawiane w złotówkach. 1. Czy będzie to eksport usług do UE jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług? 2. Czy biuro, jako nievatowiec, zobowiązane będzie do rejestracji do VAT UE? 3. Co powinna zawierać taka faktura? 4. Jakie obowiązki spoczywają na biurze rachunkowym w comiesięcznych rozliczeniach z urzędem skarbowym? »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu NR 36 LISTOPAD 2019 R. »

NR 34 WRZESIEŃ

Zobacz wszystkie dokumenty z działu NR 34 WRZESIEŃ »
wiper-pixel